Skövde

Solsting var hjärnblödning

Kärnsjukhuset i Skövde har bestämt sig för att göra en Lex Maria-anmälan efter att en kvinna med hjärnblödning blev hemskickad från akutmottagningen.

När den 58-åriga kvinnan kom in med allvarlig huvudvärk och upprepade kräkningar fick hon diagnosen solsting.

Vid en hjärnblödning är det ytterst viktigt att få vård snabbt, men kvinnans hjärnblödning konstaterades först tolv timmar efteråt när hennes make återigen kört in henne till akuten.

Kvinnan fick ligga i respirator i två veckor efter händelsen, och vårdas fortfarande på intensiven i Skövde.