SKARABORG

Studenter tveksamma till tre terminer

Ska studenterna läsa tre terminer på ett läsår på högsskolan istället två som i dag? Det är en fråga som diskuteras bland flera utav riksdagspartierna. Niklas Karlsson läser Juristprogrammet på Örebro Universitet, och han tycker det är en intressant tanke.

– Men man måste kunna komma hem och ladda batterierna. Att se slutet på vårterminen är ju ett mål att jobba mot.

Flera riksdagspartier, oppositionspartier som regeringspartier diskuterar frågan om att man ska införa ett system med tre terminer på högskolan istället för de två terminer som finns idag. Syftet är att få ut studenterna snabbare i yrkeslivet, vilket skulle gynna både samhällsekonomin och studenternas ekonomi i och med att de tar examen tidigare.

Förlorar pengar
Andreas Hultman som läser Samhällsvetenskapligt Miljövetarprogram i Göteborg menar att studenterna förlorar ekonomiskt på att läsa en tredje termin.

– Det är ju bra att jobba på sommaren för att kunna jobba ihop pengar. Studielånet räcker inte för att klara sig ordentligt, säger Andreas Hultman.