Nazisten Curt Linusson får köpa hus i Tråvad

Vara kommun får inte utnyttja sin förköpsrätt till en fastighet i Tråvad, som nazistsympatisören Curt Linusson vill köpa.
Regeringen sade i går nej till kommunens planer på att stoppa köpet. Därmed godkänns Curt Linussons köp av fastigheten.

Vara kommunen beslöt att försöka köpa fastigheten efter att det kommit fram att Curt Linusson från Järpås utanför Lidköping agerat bulvan åt organisationen Nationalsocialistisk front, NSF.

NSF har planer på att starta en kursgård i Tråvad.

Vara kommun har sagt att den vill köpa fastigheten för att använda den i socialförvaltningens psykiatriska verksamhet.