Frivilliga tar över sjöräddningen i Karlsborg

Sjöräddningen i norra och västra delen av Vättern hotas när Försvarets Materielverk (FMV) lägger ner sin båtverksamhet i Karlsborg.
Nu tar ideella Sjöräddningssällskapet över sjöräddningen.
– Det kommer att bli ett tufft jobb att driva en räddningsstation och få ihop besättningar dygnet runt, säger uppsyningsman Göran Sundström på Sjöräddningssällskapet i Karlsborg.

Under FMV:s tid har Karlsborg haft de största räddningsresurserna i Vättern.

Sjöräddningssällskapets ideella och frivilliga krafter tar nu över. I och med stationen i Karlsborg får Vättern sin tredje räddningsstation. De övriga finns i Vadstena och på Visingsö.

Det är Sjöfartsverket (som är huvudman för sjöräddningen i landet), som bett Sjöräddningssällskapet att starta stationen i Karlsborg. Sällskapet ska få tillgång till en äldre typ av räddningsbåt.

På måndag ska ett informationsmöte hållas på båten Ceres på varvet i Karlsborg. Då ska Sjöräddningssällskapet presentera sin verksamhet.

De besättningar som senare väljs ut ska få utbildning i sjöräddning.