Hot och våld ger många lärare arbetsskador

Lärare drabbas i högre grad än andra yrkesgrupper av arbetsskador på grund av hot och våld och det är kvinnor som är värst utsatta.

Det uppger Göteborgs-Posten som tillsammans med Arbetsmiljöverket tagit fram siffror på hu många kränkningar i form av våld och hot som leder till så kallade arbetsorsakade besvär.

Under 2002 fick Arbetsmiljöverket in 243 anmälningar om arbetsskador på grund av hot och våld mot lärare. 196 av dessa rörde skador på kvinnliga lärare.

Statistiken för 2003 är inte helt klar, men den pekar på en liten ökning.