Åke Svanstedt frias av hovrätten

Det går inte att bevisa att travtränaren Åke Svanstedt har beordrat att ge hästar elstötar under travträning. Hovrätten friar därför Åke Svanstedt helt från misstankar om brott. Även hans medhjälpare frias.

Det var en lättad stämning på Åke Svanstedts travanläggning i Bjertorp när hovrättens friande dom meddelades i förmiddags. Svanstedt själv tog emot beskedet med tårar i ögonen.

– Det känns skönt att bli rentvådd. Men man blir härdad av anklagelserna och av allt skitprat i medierna, säger Åke Svanstedt.

– Det var media som startade det hela, men jag trodde inte det skulle gå så långt som det gjorde.

I tingsrätten dömdes Åke Svanstedt för anstiftan av brott mot djurskyddslagen, och hans medhjälpare Carl Johan Jepson och Glenn Persson dömdes också.

Göta hovrätt konstaterar i sin friande dom att åklagaren inte fört fram någon teknisk bevisning, och att inga skador har kunnat visas på någon av hästarna som skulle vara utsatta för elpåfösare.

Ingen har sett något säkert
Inte heller synen på Svanstedts anläggning i Bjertorp utanför Vara styrkte åklagarens sak, eftersom vittnena inte med säkerhet kunde säga att det var elpåfösare de såg.

Och just detta är det viktigaste av allt, att ingen säkert har kunnat säga att de har sett hästar plågas, det säger Åke Svanstedts advokat Leif Silbersky.

– Om grisfösare skulle ha använts i den omfattning som hävdas av åklagaren, så borde någon ha sett något. Men ingen har överhuvudtaget sett någon elpåfösare, säger Silbersky.

Domen är obegriplig
Åklagaren Anders Gustafsson tycker dock att hovrättens utslag är obegripligt.

– Jag blev överraskad. Detta hade jag inte väntat mig. Det fanns ett antal vittnen som var väldigt säkra på sin sak, och det fanns ingen tveksamhet i deras berättelser.

Att det inte gått att hitta några elpåfösare på Bjertorp tycker Gustafsson är helt naturligt.

– Det ligger i sakens natur att om elpåfösare användes mot hästar, så skulle de inte ligga framme.

Nu är det över
Nu är det tillbaks till vardagen för Åke Svanstedt och redan ikväll väntar nya tävlingar på Åby. Och han tror inte att hans verksamhet kommer att påverkas av dessa händelser.

-- Antalet hästar och kunder har ökat de här två åren. Hästägarna verkar inte ha trott på det, och de hade ju rätt också.

Även rättsligt är saken utagerad. Det finns inget som skulle få Högsta Domstolen att ta upp målet, konstaterar åklagare Anders Gustafsson.

– Det är slut nu.