SKÖVDE

"Kapten" inget okej förnamn

Titeln kapten passar inte som förnamn, anser Skatteverket. Myndigheten avslår en skövdebos önskan om att få komplettera sitt förnamn med ordet kapten.

Skatteverket motiverar sitt beslut med att kapten är en vedertagen titel som kan leda till missförstånd i samhället ifall den används som förnamn.

Förutom skövdebon vill även en person i Falkenberg lägga till kapten till sitt namn. Också i det fallet säger Skatteverket nej.