Skaraborg

Säkerheten på äldreboenden ses över

Flera kommuner i Skaraborg ser nu över sina säkerhetsrutiner på äldreboenden. Det efter att en huvudnyckel som går till ett stort antal lägenheter stulits på ett äldreboende i Skövde.

I Lidköping arbetar man ständigt med att se över sina säkerhetsrutiner, men efter stölden av en huvudnyckel i Skövde så blir det högaktuellt, säger Paula Evertsson som är äldreboendechef i Lidköping.

– Vi har idag system som vi tycker fungerar bra, men på vissa ställen kan det fungera ännu bättre så det är klart att vi nu ser över det.

På de tio äldreboendena i Lidköping finns moderna datoriserade system med extranycklar som personalen har tillgång till, men flera äldreboenden har också de mer traditionella huvudnycklarna.

– De har bara vaktmästare, sjuksköterskor och nattpersonal, de som behöver komma in överallt.

Men i Skara kommun har de ett annat system med extranycklar, ett system som är säkrare enligt Eva Sundberg som är enhetschef inom äldreomsorgen.

– De enheter vi har så kvitterar man ut nycklar till lägenheter. Vi har inga huvudnycklar som kan komma bort, säger hon.