Lidköping

Företag vill rädda Hovby flygplats

Det finns nytt hopp för nedläggningshotade Hovby flygplats utanför Lidköping. Några av de stora företagen i Skaraborg finansierar nämligen ytterligare utredning om flygplatsens framtid.

Turerna kring Hovby flygplats har nästan varit fler av flygturerna. I flera omgångar har kommunen utrett olika satsningar som alla gått i stöpet på grund av för dålig ekonomi. 

När Lidköpings kommun nu får hjälp med finansieringen är en tidigare oenig kommunstyrelse nu beredd att ge flygplatsen ännu en chans. Till årsskiftet ska frågor om fortsatt finansiering, Luftfartsverkets krav och flygplatsens tekniska förutsättningar vara ordentligt utredda.

 – Hovby flygplats är otroligt viktig för vår kärnverksamhet, dels på grund av vår expansion mot Norge men också nu när vi går in i Polen. Vi måste kunna ta oss ut lätt, snabbt och enkelt, så vi hoppas och tror med hela hjärtat att Hovby ska finnas kvar, säger Johan Åberg, vd för Skaraföretaget Jula Postorder, som tillsammans med Bender och Dafgårds bekostar utredningen. 

Nytt hopp
Kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall (S) beskriver företagens erbjudande om att medverka som ett ljus i mörkret: 

– Ja, tidigare såg det väldigt dystert ut men nu finns det i alla fall hopp. Vi får ju prata med de nya politiska konstellationerna som bildas nu efter valet och se om vi kan hitta någon medfinansiär.