Framtidens försvar övade - ger hopp åt Karlsborg

I går kväll visades framtidens försvar på K3 i Karlsborg.
För första gången övade både flygvapnet, armén och marinen sammankopplade med den nya tekniken inom IT och telekommunikationer.
– Om vi kan påvisa att det finns en kompetens här inom framtidsinriktade områden så kommer det inte att bli någon nackdel för oss i den kommande besparingsprocessen inom försvaret, säger Berndt Grundevik, chef för K3.

Överbefälhavaren, ÖB, ska spara miljarder på försvaret och landets förband slåss nu för sin överlevnad.

Vid den unika övningen i Karlsborg i går kväll deltog amfibieförband med två stridsbåtar, flygvapnet med fyra JAS-plan, artilleriet med ett haubitskompani samt pansarförband.

Inne i staben visades bilder från krigsspelet på stora datorskärmar från bland annat två obemannade spaningsflygplan som utvecklats i just Karlsborg.

Med det nya nätverksförsvaret går det att med lättburen och lättanvänd IT-teknik blixtsnabbt kunna samla och begripligt förmedla information och lägesbeskrivningar till samtliga försvarsdelar, både i staber och ute på fältet.

Det nya nätverksbaserade försvaret ska ersätta det gamla invasionsförsvaret, som var riktat i huvudsak mot Sovjetunionen.