Vara

Avkapat finger fall för Arbetsmiljöverket

En olycka där en anställd fått ett finger avkapat i en såg har anmälts till Arbetsmiljöverket.

En anställd på TMC Betongelement i Vara har fått ett finger avkapat i en såg.

Den anställde använde en maskinsåg för att såga träreglar och sågade av sitt finger.

Olyckan, som inträffade för en månad sedan, har anmälts till Arbetsmiljöverket.