Mariestad

Uppfinning från Mariestad renar vatten i Colombia

Behövande familjer i Amazonas i Colombia ska få 50 vattenrenare som tagits fram i Mariestad. Två exemplar är också på väg till det översvämningsdrabbade Pakistan för att testas.

Projektet är ett samarbete mellan verkstadsbolaget Rubertsson AB och hjälporganisationen Ankarstiftelsen i Karlsborg berättar Agne Rubertsson.

Sanden filtrerar bort skadliga organismer och bakterier från regn- eller flodvatten och renaren kan ge upp till två liter drickbart vatten i minuten.

– Vi på företaget tycker det är roligt och gör det med glädje. Vi ser fram emot att barn ska få rent vatten, säger Agne Rubertsson.

Syftet med projektet är att ta fram en vattenrenare som hjälporganisationer kan använda i områden med förorenat vatten.

Rubertssons står bara för själva utvecklingen, det är andra företag som ska producera vattenrenaren. Alternativt kan den tillverkas på plats där behovet finns.