Kampen för vägarna gav resultat i Åsle

I Åsle utanför Falköping har kampen givit resultat...
Efter att länge kört på dåliga och håliga grusvägar tröttnade de som bor i Åsle och började lobba för att vägarna skulle förbättras.
Nu satsar Vägverket tillsammans med regionen och Falköpings kommun 10 miljoner på att asfaltera två vägavsnitt.
- Det känns tillfredsställande eftersom vi upplever att vi lagt ner så mycket jobb på detta, säger Lars Johansson.

I flera år har de boende i Åsle klagat och varit missnöjda med de dåliga grusvägarna. 
Genom att lobba både hos Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen fick de igenom en ombyggnad hos Vägverket. Två vägsträckor på vardera fem kilometer asfalteras. 

Kostnaden på totalt 10 miljoner delar Västra Götalands regionen, falköpings kommun och Vägverket på.
För att minska kostnaderna har grannarna lovat att gratis hjälpa till att röja träd och ta bort staket.