Riskerna kartlagda med utsläpp i Vättern

Länsstyrelsen i Jönköping har hittat många ställen runt Vättern, där dricksvattnet riskerar att skadas av utsläpp vid olyckor.
149 vägpassager som går över över bäckar och vattendrag till Vättern har kartlagts.
Störst anses riskerna vara vid några ställen längs E4:an, i norra delen av sjön eller i Grännaområdet.

Vättern försörjer i dag ungefär 240 000 personer med dricksvatten. Stora utsläpp kan medföra katastrofala följder.

Länsstyrelsen vill att alla räddningstjänster runt Vättern ska ha ett internetbaserat tittskåp i framtiden. Här kan de se i detalj hur omgivningen påverkas av ett utsläpp i ett vattendrag.

Flera svaga punkter har hittats i kartläggningen, bland annat några ställen längs med E4:an. Men största riskerna finns i norr, där det går flera mindre vägar intill sjön.

Ett ställe som också är väldigt utsatt är den bäck i Gränna där det nyligen rann ut gödsel i vattnet. Vattenintaget från Vättern ligger bara 300 meter ut i vattnet från utsläppsplatsen.