Försvaret

Tolgfors vill stärka Skövde som militärort

Nya bandvagnar, fortsatt satsning på Nordic Battle group och en regional stab som placeras i Skövde. Det vill regeringen få igenom i sin försvarsbudget. Försvarsminister Sten Tolgfors menar att satsningarna kan komma att stärka Skövde som militärort.