Lidköping

Äldreboende med större valfrihet

Ett äldreboende där livet inte är inrutat och där de äldre ska få bestämma mer själva. Det är tanken med Skogsgläntan i Lidköping, som invigdes idag.