Ostlagret blir nytt kulturhus i Lidköping

Lidköping kommer att få ett kultur- och ungdomshus.
Kommunfullmäktige har beslutat att köpa det gamla ostlagret i centrala Lidköping för 14 miljoner kronor.

Ostlagret är en etthundra år gammal byggnad, som är 22 000 kvadratmeter stor.

Tänkbara hyresgäster i huset är till exempel musik- och teatergrupper, men det är också tänkbart att det blir en boulebana inomhus.

Den borgerliga oppositionen reservade sig mot beslutet i fullmäktige. Den anser att kommunen redan har lokaler, som kan användas istället.

Det skriver Nya Lidköpingstidningen (NLT).