Vara får bakläxa på köpet av åkgräsklippare

Vara kommuns inköp av en åkgräsklippare måste göras om.
En maskinfirma i Floby har överklagat upphandlingen, och Länsränsrätten skriver i sin dom att upphandlingen måste göras om.

Kommunen antog ett anbud från en firma i Grästorp.

I sitt överklagande hänvisade maskinfirman i Floby till Lagen om offentlig upphandling, och pekade på de specifika krav på åkgräsklipparen som kommunen ställde.

Länsrätten skriver i sin dom att Vara kommun inte följt föreskriften hur anbudsunderlaget ska utformas. Därigenom har den klagande firman lidit skada. Därför ska upphandlingen göras om.