Skolan

Fack befarar lärarbrist

1:47 min

Lärarförbundet befarar att lärarbristen blir värre om inte fler högskolor får examensrätt för grundlärare.

– Det blir stor brist på förskolelärare, för där är det redan idag ett stort tryck ifrån kommunerna att anställa sådana, och det finns alltså inte fullt tillräckligt antal, säger ordförande för lärarförbundet i Skövde Lennart Eriksson.

Hög medelålder
– Grundskollärarna finns det just nu ingen brist på, men vi har en ganska hög medelålder på de grundskollärare som finns. Så avgången är ganska stor, och ska vi då försörja hela Sverige med de få som nu blir utbildade så kommer det säkert att bli en brist.

I förra veckan kom beskedet att Högskolan i Skövde inte får examensrätt för grundskollärare och förskollärare i den nya lärarutbildningen.

Kanske överklagar
Högskolan har ännu inte beslutat om de ska lämna in en ny ansökan, först måste de ta ställning till om och hur de kan uppfylla högskoleverkets krav.

Högskoleverket har dock meddelat att de ska behandla nya ansökningar löpande och skyndsamt, så det finns en möjlighet att en del högskolor som nu fått avslag ändå kan starta den nya lärarutbildningen nästa höst. Annars blir det problem på sikt.

Om fyra fem år
– Då blir det ett problem, inte idag och inte imorgon, men om några år när de här skulle komma ut då så att säga, för det tar ju en fyra till fem år innan de kommer ut, och då blir problemet.

Lennart Eriksson säger att det ändå är bra att staten ställer krav på högre kvalitet på lärarutbildningen, men att de borde gjort det tidigare. Och det är staten som måste skjuta till medel så att högskolorna kan satsa på forskning.

– För det är ju det de eftersträvar , lärare som undervisar och som har en forskningsbakgrund.

Hur allvarlig är den här situationen?
– Jag tycker den är ganska allvarlig när staten inte ser till att man fyller på tillräcklig kunskap på sina lärosäten. För det är ju staten som är huvudägare och huvudman för de här, säger Lennart Eriksson.