Götene

Valp lämnades utomhus i minusgrader

En djurägare i Götene lät sin valp sitta utomhus då det var cirka 15 grader kallt utan något varmt att ligga på och utan vatten. Nu kräver länsstyrelsen bättring av djurägaren.

Efter en anmälan gjorde länsstyrelsen en kontroll i början av december hos en djurägare i Götene.

Då satt en valp utomhus i kylan då det var cirka 15 grader kallt. Valpen hade inte något varmt att ligga på och saknade vatten. 

I stallet förvarades en hund i en box. Den hade värme, vatten och bra liggplats. Däremot var det mycket träck i boxen vilket tyder på att den inte rastas på annan plats i tillräcklig omfattning.

I ladan stod även en häst i en box som hade en stege som grind samt en vägg som utgjorde en stor skaderisk.

Länsstyrelsen kräver nu att hunden rastas regelbundet utomhus samt att hästboxen åtgärdas.