kammarrätten

Hells angels-medlem kan få fotboja

1:12 min

Medlemskap i Hells Angels är inget skäl att neka fotboja, anser kammarrätten. Därmed kan en man som dömts till sex månaders fängelse för en misshandel i Mariestad få fotboja istället för fängelse.

Klädd i en Hells angels-väst misshandlade mannen en person i Mariestad och fick efter det sex månaders fängelse.

Avslog ansökan
Enligt vittnesuppgifter ska mannen ha pekat på Hells Angels märket på västen och därmed anser kriminalvården att brottet har en viss koppling till medlemskapet . Därför avslog Kriminalvården mannens ansökan om att få avtjäna sitt straff med fotboja.

Själv anser mannens att han uppfyller kraven för fotboja. Han har frivilligt trätt tillbaka från Hells Angel, har bostad och en nystartad firma och lever ett skötsamt liv. Kriminalvården menar att det inte finns några uppgifter som tyder på att han lämnat Hells Angels och att han på grund av tidigare brottslighet borde avtjäna sitt straff på anstalt.

Överklagat
Men Kriminalvårdens beslut har nu överklagats upp i Kammarrätten. Kammarrätten upphäver nu tidigare domar och beslut och anser att ansökan om fotboja ska prövas på nytt av kriminalvården.

Kammarrätten anser inte att brottet måste ha anknytning till Hells Angels bara för att mannen bar en väst med loggan på under misshandeln. De anser heller inte att det finns någon anledninga att ifrågasätta mannens uppgifter om att han inte längre är med i Hells Angels.