MARIESTAD

Brand i ladugårdsbyggnad

Räddningstjänsten i Mariestad, Skövde och Timmersdala kämpade på annandagens eftermiddag med att släcka en brand i en större ladugårdsbyggnad utanför Mariestad.

Brandlarmet kom vid 12-tiden och byggnaden, en större lada, var delvis övertänd när brandstyrkan kom fram.

I byggnaden fanns inga djur, men halm och konstgödsel.

Vid 13-tiden hade det brunnit igenom taket och branden var på väg att falna.

Räddningstjänsten räknar med att jobba kvar på gården en bra bit in på eftermiddagen.

Inga andra byggnader var i fara.

nyheterna.skaraborg@sr.se