BRÅ-STATISTIK

4000 kvinnor utsatta

Länsstyrelsen i Västra Götaland får nästa år 1,4 miljoner kronor av regeringen för att samordna insatser som rör mäns våld mot kvinnor.

2,6 miljoner går samtidigt till insatser för att motverka hedersrelaterat våld. 

Totalt har regeringen beslutat fördela sammanlagt 40 miljoner till länstyrelserna för att bekämpa de här problemen.

Fler än 4 000 kvinnor och unga tjejer i Västra Götaland uppges i år ha anmält till polisen att de utsatts för våld eller allvarliga kränkingar. Detta enligt BRÅ:s prliminära statistik.