Västra Götaland

Forskar om jämnställd vård

Västra Götalandsregionen satsar två miljoner kronor på jämställd vård under 2011.

Man ska studera hur vården skiljer sig mellan kvinnor och män. Det kan till exempel gälla sjuklighet, och hur man blir bemött och omhändertagen.

Totalt satsar Västra Götalandsregionen 27 miljoner på forsknings- och utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvård.