FALKÖPING

Trånga bås och dålig ventilation för korna

En lantbrukare i Falköpingstrakten måste åtgärda brister bland djuren i sin ladugård, anser länsstyrelsen. Bland annat står djuren i för trånga bås.

Lantbrukaren har 140 nötkreatur i sin ladugård men många av djuren saknar öronmärkning.

Dessutom står djuren bundna i för trånga bås.

Inspektörerna reagerade också på att en liten kalv gick lös bland de uppbundna djuren.

Länsstyrelsen menar att lantbrukaren måste börja journalföra när djur får medicin eller dör, ge varje djur mer plats i båset och skaffa bättre ventilation i stallarna.