VÄSTRA GÖTALAND

Nej till fotboja på Hells-Angels medlem

Nu överklagar kriminalvården Kammarrättens dom som ger en man från Alingsås, dömd till sex månaders fängelse för en misshandel i Mariestad, möjlighet att få fotboja istället.

Kriminalvården avslog mannens begäran att få fotboja med hänvisning till hans medlemskap i Hells Angels. En grund som Kammarrätten underkände.

Den dömde menar själv att han gått ur MC-klubben.