TÖREBODA

Odörer på reningsverket ska åtgärdas

1:00 min

Efter att dålig lukt på reningsverket i Töreboda orsakat hälsobesvär hos personalen kan nu luktproblemen komma att åtgärdas inom kort.

I mitten av december krävde arbetsmiljöverket att den dåliga lukten skulle åtgärdas.

Tekniska förvaltningen vill nu att Töreboda kommun lägger två miljoner kronor på att bygga om och förbättra ventilationen i reningsverket.

Kommunstyrelsen fattar beslut om detta under onsdagen.

nyheterna.skaraborg@sr.se