Vara

Byggelever utsattes för livsfara

När arbetsmiljöverket fick se hur byggelever från Lagmansgymnasiet i Vara hade det stoppade de bygget direkt med motiveringen att det var livsfarligt.

En ranglig byggnadsställning, arbete på hög höjd utan sele och alltför dåliga skyddsräcken var några av problemen på bygget i Skarstad, skriver Skaraborgs Läns Tidning. 

Efter inspektionen skrev Arbetsmiljöverket att "elever inte ska riskera sina liv på en arbetspalts ordnad av en skola." 

Skolan håller med om kritiken, tagit åt sig och vidtagit åtgärder för att bli bättre.