Fritid

Mariestad är årets båtkommun

Båtbranschens Riksförbund, Swedboat, har gjort en riksomfattande undersökning och i år får Mariestad högst betyg bland 104 kommuner.

Mariestad, med sin örika skärgård i Vänern, har utsetts till Årets båtkommun 2011.

Sweboat har under vintern 2010/2011 kartlagt och jämfört förutsättningarna för båtliv i svenska kommuner.

I undersökningen fick kommuner, båtklubbar och privata aktörer svara på frågor om bland annat kostnader och kötider för båtplatser, service i anslutning till hamnar och förekomst av miljöstationer.

- Mariestad har förstått hur attraktivt ett fungerande båtliv är för en kommun. Deras ambitiösa satsning på moderna hamnar intill sjönära bostäder bidrar till att öka hela kommunens attraktionskraft, säger Mats Eriksson, vd för Sweboat.

Investerat i hamnar
Kommunernas förvaltningar ombads dessutom redovisa för investeringar och utvecklingsprojekt för båtlivet.

Mariestad har under de senaste åren investerat nio miljoner kronor i två nya hamnar som tillfört 220 nya båtplatser.

– Nu finns det 1 011 båtplatser i kommunens regi och nästa lika många i privat- och föreningsregi, säger Ulf Vallgren, gatuchef i kommunen till TT.