Regionvalet 2011

Nöjda med genomförandet

1:19 min

Mycket blev bra med omvalet, inte minst det faktum att det överhuvudtaget genomfördes. Det konstaterar Valprövningsnämnden, den nämnd som beslutade om omvalet.

Endast 41 procent av Skaraborgarna röstade vilket är det näst lägsta valdeltagandet någonsin.

Bengt-Åke Nilsson var ordförande i Valprövningsnämnden när beslutet om omval togs.

– Det är med tillfredsställelse vi kan konstatera att omval har kunnat hållas. Många har framhållit att det var angeläget att det inte tog så lång tid och det kan jag instämma i.

Det låga valdeltagandet är inget som påverkar Valprövningsnämndens ställningstagande.

– Valprövningsnämnden konstaterade att ett flertal fel hade begåtts i det förra valet. Sannolikheten för att det påverkade valet var påtagligt hög, säger Bengt-Åke Nilsson.