Skola

Lärare rättar prov för snällt

Lärarna gör ofta för snälla rättningar av nationella prov. Det visar en granskning som Skolinspektionen gjort. Niondeklassarna på Alléskolan i Vara och elever på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde har ingått i undersökningen.

Närmare 35 000 nationella prov från grundskolan och gymnasieskolan har rättats om av andra lärare, som i de flesta fall gör hårdare bedömningar.

Niondeklassarna på Alléskolan i Vara har ingått i undersökningen.
På ett av delproven i engelska blev vart fjärde prov tuffare bedömt än när elevernas egen lärare rättade proven.

Andelen tuffare bedömda prov var lika stor när det gäller ett nationellt prov i Matematik A på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde.