Förnyelsebar energi

Miljoner att spara på energin

1:48 min

Industrierna i Skaraborg ska bli bättre på att använda förnyelsebar energi. Det är inte bara miljön som skulle tjäna på det, för företagen finns det mångmiljonbelopp att spara varje år, säger Pascal Tshibanda på Skaraborgs kommunalförbund.

Industrier i Skaraborg är bra på att använda förnyelsebar energi, visar en rapport från företaget Kanenergi. Det är framförallt vid elförsörjningen som företagen ökar användningen av till exempel pellets och biogas. Men det finns mer att göra.

- Industrierna i Skaraborg köper fossil energi för över 200 miljoner kronor årligen. Skulle vi istället satsa på bioenergi, som vi klarar av att producera här, så skulle vi tjäna pengar på energin. Vi skulle kunna tjäna ungefär 100 miljoner kronor per år här i Skaraborg, säger Pascal Tshibanda, som är samordnare för miljöutveckling på Skaraborgs kommunalförbund.

Tänka i nya banor
Ofta drivs uppvärmningen och nedkylningen av industrilokalerna med hjälp av fossila bränslen. Gunnar Ingelman, konsult på företaget Kanenergi, menar att företagen nu måste tänka i nya banor.

- Det handlar om att övertyga företagen, att man klarlägger alternativen för dem. Det är inte självklart att plötsligt tänka nytt.

På Frebaco Kvarn AB i Lidköping står fossila bränslen för 100 procent av produktionen. Men nu kommer man att ställa om till förnyelsebar energi.

- Vi måste. Det är inget att snacka om, säger Per Carlsson, som är utvecklingsansvarig.

Varför har ni inte gjort det än?
- Vi har haft lite för få argument för att göra så stora investeringar. Men nu har vi miljö, energi, kapacitet och en ålderdomlig anläggning som måste förnyas. Då utesluter vi fossila bränslen.