Ett och ett halvt års kamp är över

Fosterbarnen i Marks kommun var ett ärende som blev en riksnyhet. Här är en kort sammanfattning.

I oktober 2009 togs barnen utan förvarning från fosterhemmet i Skaraborg där de bott nästan hela sitt liv. Kommunen beslutade att flytta dem till ett helt nytt fosterhem.

Varför man gjorde det ville man aldrig säga, men klart är i alla fall att det skar sig mellan handläggarma på kommunnen och fosterfamiljen i Skaraborg.

Efter detta har Socialstyrelsen riktat skarp kritik mot kommunen, och både chefer och politiker har fått avgå.

Socialstyrelsens granskning visade också att kommunen begått fler fel i ett stort antal andra barnärenden.

Fostermamman Eva har i ett och ett halvt år kämpat för att få barnen tillbaka.

Efter att en barnpsykologisk expert anlitats beslutade socialnämnden i går att barnen ska föras tillbaka till den ursprungliga fosterfamiljen.

Detta eftersom experten anser att barnens naturliga anknytning finns just till fosterfamiljen i Skaraborg.