Ny forskning

Långtidssjuka behöver bättre stöd

4:59 min

Sjukvården måste bli bättre på att lära sina patienter att hantera långvarig sjukdom. En ny avhandling visar nämligen att patienter inte får tillräckligt stöd för att verkligen förändra sina liv.

Nio patienter i Skaraborg ligger till grund för studien som Mia Berglund har gjord. Hon arbetar på Högskolan i Skövde och är doktorand i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. De nio patienterna hade olika sjukdomar. Reumatiska sjukdomar, MS, alkoholism, utbrändhet med mera. Djupintervjuer med patienterna visar att de mer stöd under sin sjukdom tror att de hade levt sitt liv annorlunda.

– Det mynnar ut i att patienterna tycker att de har förstått för sent, säger hon. De hade önskat ett djuplodande samtal för att verkligen förstå.

Patienterna som Mia Berglund intervjuat berättar att de fått mycket information om sin sjukdom. Men sån information är inte det viktigaste, menar Mia Berglund. Det som behövs är att patienter konfronteras med sin långvariga sjukdom och patientens motsånd mot sjukdomen måste synliggöras. Ett mer personligt tilltal och mer tid för varje patient skulle sedan kunna öka förutsättningarna för förändring, menar Mia Berglund.

– Det krävs en öppenhet och en lyhördhet från personalens sida, säger hon. De måste möta den rädsla som patieneten har inför sin sjukdom.

Som det ser ut i dag blir det snarare ett spel mellan vårdare och patient, där patienten låtsas följa de råd de får. För att komma ifrån det krävs en rad förändringar.

Bland annat kräver det mer tid för varje patient. Och tid är pengar inom vården. Men Mia Berglund menar att det finns stora vinster i att ägna mer tid till varje långtidssjuk patient.

– Det kostar mer i slutändan, säger hon. Både för den enskilda patienten och för vården.

Mia Berglund lägger fram sin avhandling vid Linnéuniversitetet på fredag.