SKARABORG

Karlsborg vann kommunkampen

Karlsborg är Skaraborgs mest aktiva kommun. Därefter kommer Essunga och Falköping. De tre kommunerna är nämligen vinnare i den kommunkamp för en bättre hälsa som genomfördes i 14 kommuner i Skaraborg under vecka 19.

Karlsborg, Essunga och Falköping hade högst procentuellt deltagande i de tipspromenader som arrangerades.

Karlsborg lockade störst andel av invånarna att röra på sig. 274 personer, 4 procent av invånarna, gick tipspromenaden.

Totalt deltog 1 697 personer runt om i Skaraborg i de tipspromenader som arrangerades.

Syftet med kommunkampen var att locka till fysisk aktivitet. På uppmaning av Statens folkhälsoinstitut gick Skaraborgs sjukhus, Folktandvården, Primärvården Skaraborg och privata vårdcentraler inom VG Primärvård och Folkhälsoenheten Skaraborg samman för att inspirera till ett sundare liv bland invånarna.