Skövde

Skolor fick neka Sverigedemokraterna

De skolor som nekade Sverigedemokraterna att komma in vid valet i höstas gjorde rätt. Det konstaterar Justitiekanslern.

Sverigedemokraterna anmälde 47 skolor där de blev stoppade, däribland gymnasieskolorna Kavelbro och Västerhöjd i Skövde. 

Justitiekanslern slår fast att det alla partier ska behandlas lika, men att det är fullt möjligt att bara bjuda in partier som redan finns i riksdagen eller kommunfullmäktige.

Skolorna kan också välja att stänga ute alla politiska partier, men det är en mindre lyckad lösning utifrån skolans demokratiuppdrag, skriver JK.

Nyheterna Skaraborg
nyheterna.skaraborg@sr.se