Lidköping

Vårdpersonal gillar bonussystemet

1:19 min

De anställda inom äldreomsorgen i Lidköping hjälper med glädje kommunen att spara pengar. De kan själva tjäna extra på det. Men Bo Eliasson (V) menar att bonussystemet håller tillbaka deras löner.

I veckan beslutade kommunstyrelsen att fortsätta med det bonuslönesystem för våd- och omsorgspersonal som kommunen var först i Sverige med att införa. 

Therese Astrell som jobbar på äldreboendet Majgården är positiv till den frihet de får genom systemet: 

– Man kan styra lite över ekonomin; hur mycket personal man vill ta in och så. Och anhöriga får ju vara med och bestämma lite och se och höra vad vi gör.

Positivt 
Genom enkäter får både brukarna och personalen betygsätta verksamheten som sedan utvärderas inför bonusutdelningen som sker en gång om året. Om målen nåtts kan bonusen uppgå till flera tusen kronor per anställd.

Pengarna kommer från det som sparas in i verksamheten. Men personalen på Majgården tycker inte att det har känts som att de varit med och gjort besparingar. Tvärtom tycker de att de har fått ett bättre arbetsklimat: 

– Det är ju egentligen ingen besparing det här, utan bara att man ser till så att man gör sitt jobb på ett bra sätt. Det är kvalitet det handlar om egentligen, säger Sladjana Stosic och fortsätter: 

– Våra boende är nöjda, deras anhöriga är nöjda, vi är nöjda som personal och så får man såklart lite pengar över också, ett engångsbelopp i februari. Jag tycker att det är bra på alla sätt.

 Kritisk
Men det tycker inte Vänsterpartiets Bo Eliasson. Han röstade en mot en fortsättning och är kritik till hur systemet har utvärderats. 

– Hela utredningen andas ett arbetsgivarperspektiv där man vill att bonuslönesystemet ska fortsätta och utvidgas. 

I den utredning som politikerna haft tillgång till ingår inga åsikter från personalen. Därför vill han ha en ny extern utredning: 

– Vi anser att både de som har varit inne i systemet och de som inte har det ska få ge sina synpunkter på bonuslönesystemet. Svaren ska bearbetas och sammanställas, helst av en opartisk, extern utredning. 

Undersökningar visar att de arbetsplatser som är med i systemet har bättre ekonomi än de som inte deltagit, men om det beror på bonusarna eller om de var bättre redan från början går inte att se. Detta menar Bo Eliasson är för dåliga grunder för en fortsättning. Han tycker att lönerna borde höjas överlag, i stället för att vissa kan få ut en bonuslön: 

– Lönerna är ganska låga inom de här kvinnodominerade yrkena. Det är klart att de ser möjligheten att få en extra förtjänst och det får man ha en viss förståelse för, men det tar ju också bort fokus från att allmänt höja lönerna för de här grupperna, säger Bo Eliasson.

Karin Johansson
karin.e.johansson@sr.se