HJO

Tillbakavisar längtan till Jönköping

1:11 min

Kommunalrådet i Hjo, Catrin Hulmarker (M), tillbakavisar politikerkollegan Håkan Janssons påstående om att kommmunerna Hjo och Tidaholm överväger att ansluta sig till grannlänet.

Spelet om regiontillhörighet i framtiden fortsätter.

Enligt blivande landstingsrådet i Jönköping, Håkan Jansson, sneglar både Tidaholms och Hjo kommuner nu på möjligheten att närma sig Jönköpingsregionen för att slippa ligga i Västra Götalandsregionens ytterkant.

Enligt honom vill kommunerna utöka samarbetet, men bara om Jönköping fortsätter att vara en egen region, och inte väljer att vara del i planerna på ett Östra Götaland, där Östergötland skulle bli beslutscentrum.

Men enligt Catrin Hulmarker finns alltså inte ens en diskussion om saken - även om hon anser att Jönköpingsregionen är driftig. Och trots att Hjo där kanske skulle slippa den marginalisering som finns idag.