Skaraborg

Oro inför sommaren på KSS

1:43 min

Fulla vårdavdelningar och övertid. Det befarar personalen vid Skaraborgs sjukhus inför sommaren. Men från sjukhusets sida finns ingen oro.

Under midsommarveckan stängs flera vårdplatser inför sommaren och samtidigt dras personalstyrkan ned.

Något som Anne-Cathrine Flodén, ordförande i kommunals sektion vid Kärnsjukhuset i Skövde möter mycket oro kring.

– Det är klart att våra medlemmar är oroliga över det här. De är redan i dag trötta över de nedskärningar som har varit då man skurit ned bland personalen men inte så mycket i verksamheten.

– Nu skär man ned vårdplatserna men patienterna fortsätter ju att strömma in.

Färre platser än någonsin
Under sommaren stänger skaraborgs sjukhus 25 % av sina vårdplatser vid olika avdelningar. Redan innan sommaren har 24 vårdplatser stängts så i sommar blir det färre vårdplatser är någonsin. Därmed har även personalstyrkan bantats ned mer än tidigare.

Personalen och facket befarar överbeläggningar vilket kan vara en risk för patienterna.

– Kommer man in med en diagnos så är det inte säkert att man hamnar på den avdelning där personalen är utbildad för den diagnosen.

Patientsäkerhet äventyras
Det påverkar ju patientsäkerheten då personal måste ta hand om patienter de inte är vana vid. Då kan felaktigheter uppstå som blir ödesdigra.

Att stänga vårdplatser och dra ned personal är en vanlig åtgärd under sommaren, och utvärderas varje år av sjukhuset.

– Då konstaterar man att det har varit mycket övertid, förskjuten arbetstid och att personalen är trött.

Men inga förändringar till det bättre har skett.

– Man har gjort en så ansträngd och tight semesterplanering den här sommaren för personalen, blir någon sjuk då faller alltihop.

"Vi har mer personal"
Trots kritiken oroar sig inte ledningen för Skaraborgs Sjukhus. Tvärtom känner man sig bättre rustade än tidigare.

– Vi drar inte ned på mer vårdplatser än vi brukar, vi har mer personal och väldigt mycket planer för hur vi ska lösa olika situationer som kan uppstå. Till exempel hur man ska göra på akuten eller vårdavdelningarna om det blir överhettning. Sammantaget är vi väldigt bra rustade, säger chefsläkare Ulf Nyberg.

Han menar att personalen måste räkna med viss övertid.

– Övertid på sommaren ligger i sakens natur för det är inte lätt att ringa in folk på kort varsel.

Risk för fullsatta avdelningar
Fulla vårdavdelningar kan också bli verklighet.

– Ja, det finns alltid risk. Sådant kan vi aldrig backa upp för.

Men det innebär inte risker för patienterna, som personalen befarar.

– Om man har en väldigt specialiserad enhet kan det bli en risk, men här på sjukhuset kan en person som bryter benet hamna på en kirurgavdelning och det är inte så farligt om patienten är frisk för övrig.

Varför finns det då en oro bland personalen inför sommaren ?
– Det är ju personalens erfarenhet att periodvis kan det vara tungt på sommaren. Men om man ser det över hela sommaren så är det inte tungt, säger Ulf Nyberg.