Västra Götaland

Voteringar och förvirring på första fullmäktigemötet

1:15 min

Idag hålls det första regionfullmäktigemötet sedan omvalet. Nyvalde ordföranden Kjell Nordström från Skara befarar att den kommande mandatperioden kommer att bli rörig, eftersom det inte finns någon tydlig majoritet.

Regionfullmäktige har idag sitt första möte efter omvalet 15:e maj, då Sjukvårdspartiet åkte ut och Sverigedemokraterna fick en starkare vågmästarställning.

Voteringar och förvirring
Tonen för den kommande mandatperioden är redan satt. Det var voteringar och förvirring på mötet idag.

Först begärdes en votering om vem som skulle utses till andre vice ordförande, sedan blev det trubbel med vilka företrädare partierna hade valt.

Socialdemokraten Kjell Nordström från Skara, som åter valdes till fullmäktiges ordförande, befarar att det kommer att fortsätta i den stilen de närmaste åren.

- Det kommer väl att vara lite struligt. Det finns ju ingen politisk majoritet här i fullmäktige, så det får man ju räkna med.

Ingen egen majoritet
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tillsammans 73 mandat i fullmäktige. För att driva igenom förslag behövs 75 mandat.

Därför krävs antingen stöd från den traditionella oppositionen, eller från Sverigedemokraterna. Ännu har inget parti sagt att de kommer att söka stöd därifrån. Inte heller i det borgerliga blocket.

Nu krävs att partierna kan samarbeta, menar Kjell Nordström.

-- Jag tror att det är upp till de som utgör någon form av majoritet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, att man så långt som möjligt söker samarbete med de övriga partierna och hittar breda lösningar, så att man klarar av den här perioden.

Är det så du ser det, att man ska klara av den här mandatperioden?
-- Ja, lite grann. För det kommer naturligtvis att vara jobbigt. Alla får kompromissa lite om man ska få det här att flyta. Det är min uppfattning.

Till första vice ordförande valdes kristdemokraten Conny Brännberg från Skövde.Till andre vice ordförande valdes miljöpartisten Joakim Larsson från Göteborg.