Mariestads kommun

Nytt halmstrå för Torsö skola

1:43 min

Det blir inga pengar till skolan på Torsö framöver. Det bestämde fullmäktige i går kväll, men Torsöborna har inte gett upp.

Den nya budgeten ställer effektiviseringskrav på 3,5 procent för 2012 i samtliga nämnder, utom i socialnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden valde därför i förra veckan att avveckla skolverksamheten på Torsö redan till hösten och det förslaget gick igenom,  trots att förslaget väckt starka reaktioner.

Åhörare
Maria Blom har tre barn som går i skola på Torsö. Hon blev besviken som åhörare under gårdagens tuffa budgetförhandlingar.

– Jag känner mig totalt sviken. Min 6-åriga dotter kommer att få en resa på två mil när hon början barnskolan. Jag tycker det är helt oacceptabelt att de behandlar våra barn på det sättet.

Skolan diskuterades livligt under gårdagens förhandlingar och oppositionen gick till hårt angrepp på den socialdemokratiskt ledda majoriteten.

Halmstrået
Det finns ett sista halmstrå för Torsö skola. Torsö bygdegårds- och idrottsförening erbjuder 330 000 kronor för att rädda skolan ytterligare ett läsår, för att sedan låta skolan bli friskola.

Oppositionen, genom Centerpartiet, bad majoriteten att noga se över möjligheterna till en sådan lösning. Så blir också fallet.

– Det är självklart att man kollar upp den juridiska biten. Sedan får man ta ställning till det, säger Tommy Pettersson Friberg är Barn och utbildningsnämndens ordförande.

Men Maria Blom vågar inte hoppas för mycket på att den nya öppningen ska ge någonting.

 – Just nu känner jag inte så stort förtroende för några av våra politiker.

Budgeten klubbades igenom av majoritetsstyret i Mariestad.

Där ingår Mariestadspartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Oppositionen presenterade en egen budget, där Torsö skola inte skulle läggas ner.

Okej ta emot föreningspengar
Frågan är om drygt 300 000 kronor från föreningen skulle vara okej att ta emot - och svaret på den frågan är JA enligt förbundsjurist Staffan Wikell på Sveriges Kommuner och Landsting.

Men faran är ifall pengarna knyts till krav från föreningen, som kommunen sen inte kan leva upp till.

- En kommun skulle ju eventuellt ändå kunna bli tvungen att lägga ner en verksamhet och bli tvungen till omprioriteringar. Så det är inte helt enkelt att binda upp sig på det sättet, säger Staffan Wikell, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting.