Mariestad

Klart för friskola på Torsö

1:34 min

Skolinspektionen ger klartecken för en friskola på Torsö. Ordföranden för Torsö skärgårdsskola ekonomisk förening Gunnar Carlsson är glad.

I våras fattade Mariestads kommun beslut om att lägga ner Torsö skola redan till hösten 2011 och bussa Torsöbarnen in till Hassle på fastlandet.

Nu ger skolinspektionen grönt ljus till Torsö skärgårdsskola ekonomisk förening att starta en friskola från förskoleklass upp till klass sex.

Glädje
Ordföranden för Torsö skärgårdsskola ekonomisk förening Gunnar Carlsson är nöjd med beslutet.

– Det känns väldigt bra naturligtvis, en lättnad. Samtidigt var det vad vi hoppats på och räknat med.

Vad säger det beskedet ni fått?

– Det är ganska tydligt att skolinspektionen anser att vi är kapabla att bedriva skola med det barnunderlag som finns. Jag misstänker att Mariestads kommun inte trott att vi skulle få tillståndet.

Elever nog
Skolinspektionen bedömer alltså att elevunderlaget på Torsö är tillräckligt och att friskolans etablering inte skulle ge några påtagliga negativa följder för den kommunala skolan.

– Det är ju bra att det finns en skola för Torsös utveckling på alla plan, både när det gäller boende och arbetstillfällen och allting. Utan en skola så har ju Torsö ingen framtid, menar Gunnar Carlsson.

Ett år till
Gunnar Carlsson hoppas nu att kommunen vill tänka om och driva verksamheten på Torsö ett år till innan friskolan kan starta nästa höst.

– Det är ju det som varit bekymret att det gick så fort. Om kommunen driver skolan ett år till så blir det inget glapp där barnen tvingas gå ett år i Hassle.

Men det är ingenting som kommunen planerar att göra, säger Tommy Pettersson Friberg, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

--Vi har ju tagit ett beslut och jag ser ingenting annat än att beslutet ligger fast. Jag tycker inte att jag kan se något problem med det?

Politikerna
Om själva beslutet från skolinspektionen säger Tommy Pettersson Friberg:

– Vi har ju sagt ja till det här och det får vi rätta oss efter.

Dyrare
Vad beskedet om en friskola kommer att innebära för besparingarna på 400 000 kronor som kommunen räknat med att göra genom att lägga ned skolan på Torsö vet Tommy Pettersson Friberg inte i dagsläget. Men de kommer att påverkas.

Men Tommy Pettersson Friberg menar att pengar inte varit den enda orsaken till att flytta eleverna från Torsö till fastlandet.

– Vi skulle kunna jobba med en bra kvalitén i kommunens skolor. Nu blir det ju andra saker istället som vi får rätta oss efter. Nu får vi ju beta en elevpeng för varje elev.

Reportrar: Henrik Dammberg och Linnéa Frimodig