KARLSBORG

Skolgårdsbråk kan bero på Afghanistan

1:31 min

Kommunanställda i Karlsborg har fått information om hur föräldrars utlandstjänstgöring i Afghanistan kan påverka barnen. Syftet är att personalen ska få bättre förståelse för barnens reaktioner.

Som första förband någonsin har K3 i Karlsborg ordnat en informationsträff för alla kommunanställda som arbetar med barn och ungdomar vars föräldrar har utlandstjänst i Afghanistan.

Läraren Urban Eklöf, som har elever med föräldrar i Afghanistan, tycker att det var viktig information att få.

– Vi har ju militären som en del av vårt samhälle här och det är viktigt att vi vet om vad som händer på olika sätt, så det känns jättebra.

K3 mest insatt
Mötet syftade till att få en förståelse för de hur de som arbetar i Afghanistan har det, och hur detta kan påverka deras familjer.

K3 är det mest insatta förbandet i Sverige och har kontinuerligt personal på plats i landet. I november skickas ytterligare ca 250 av de anställda till Afghanistan, då de ansvarar för nästa mission, FS 22.

Per Ingemarsson, informationschef på regementet, tycker att det är viktigt att alla som finns runt barn med föräldrar i Afghanistan får den här informationen.

– För att förstå ett barns reaktion. Det kan vara ett barn som funkar jättebra i klassrummet, men så en dag så går det dåligt på provet eller personen börjar slåss ute på skolgården. Det kan ju vara så att det har varit ett inslag om Afghanistan på tv dagen innan och barnet är orolig för att pappa eller mamma är där nere.

Temaarbete på gång
Sofia Andersson, lärare för en femteklass, fick under dagen idéer om hur hon ska använda sig av informationen till skolan.

– Jag sitter redan och funderar på att göra ett temaarbete om Afghanistan. Det verkar jättekul, vi har ju alltid länder man ska gå igenom, men nu känns det ju som att det här faktiskt är ganska aktuellt för våra barn så då är det ju där man får göra nedslag i geografin då framförallt.