Vara

60 000 i vite för hästpreparat

Företaget Svensk Terapeututbildning i Kvänum han få betala 60 000 kronor i vite.

Anledningen till att företaget får bakläxa är att bolaget sålt tre preparat som påstås hjälpa mot vissa sjukdomar hos hästar och hundar.

Hjälper ett läkemedel mot sjukdom ska det klassas som läkemedel, men det har företaget inte tillstånd att sälja, menar Läkemedelsverket.

Därför ska försäljningen upphöra omedelbart, skriver verket i sitt beslut.