Västra Götaland

Överbeläggning trots tomma sjukhussängar

Patienter ligger i korridorerna på vissa sjukhus. Det finns tomma sängar hos andra. Nu har Västra Götalandsregionen för första gången kartlagt överbeläggningarna i vården.