Akutvård

Barn attackerades av jordgetingar

Fem personer, två vuxna och tre barn, fick i förmiddags föras till sjukhus med ambulans efter att ha blivit attackerade av jordgetingar vid en förskola i Norrköping.

Det var när barnen lekte i ett skogsområde i närheten av förskolan som de blev plötsligt blev attackerade av getingarna.

När några av de anställda skyndade fram för att ta hand om barnen fick även de flera stick av getingarna, som byggt bo i marken. 

Det är ännu oklart om någon av de stuckna fått allvarliga symptom.