VÄSTRA GÖTALAND

Extremt läge för lantbrukarna

Många gödselbrunnar riskerar att svämma över efter höstens regn. Enligt Monika Didriksson i LRF i Västra Götaland är läget extremt.

Dessutom är skörden försenad, och åkrarna är så fyllda av vatten att det inte går att sprida gödsel.

Följden kan bli att bönderna inte hinner få ut allt på åkrarna innan vintern kommer och då det är förbjudet att köra ut gödsel.

LRF jobbar nu för att få dispens och få köra ut gödseln senare än vanligt.