Mullsjö

Politiker får hård kritik

Mullsjös politiker får hård kritik av kommunrevisionen för deras sätt att hantera ensamkommande flyktingbarn. I princip har kommunen beslutat att starta ett eget gruppboende, ett så kallat HVB-hem, men det kan en kommun inte göra.