Töreboda

Utfryst elev stannade hemma från skolan

En skola i Töreboda har väckt skolinspektionens uppmärksamhet. Anledningen är en anmälan om kränkande behandling av en elev.

Eleven ska ha blivit utfryst av andra elever och den kränkande behandlingen har lett till skolk.

Skolan har, enligt anmälaren, inte gjort någonting åt de problemen. Skolan ska istället ha fokuserat sig på eleven och elevens frånvaro.

Nu ska kommunen förklara för skolinspektionen hur den ställer sig till anmälan och vad som gjorts för att komma tillrätta med problemen.