Västra Götaland

244 miljoner i underhållsbidrag

Drygt 7 000 personer i Västra Götalands län har hamnat hos kronofogden för att de inte har betalat underhållsbidrag för sina barn.

Det kan snabbt ticka iväg. Tre barn gånger 1 273 kronor, drygt 3 800 kronor i månaden. I Västra Götaland har 7 300 personer skulder hos kronofogden till ett sammanlagt belopp på nästan 244 miljoner kronor.

Annika Sydberger Norrman på Kronofogdemyndigheten i Göteborg har djupintervjuat 20 personer som hamnat hos fogden för att de inte betalat underhållsbidrag.

– Vad som är väldigt klart och tydligt är att alla de här personerna som jag har intervjuat verkligen har velat betala sitt underhållsstöd. Men de har hamnat i situationer av olika anledningar som gjort att de helt enkelt inte har kunnat betala, pengarna har inte räckt, säger Annika Sydberger Norrman.